Yêu thương trẻ, như mẹ yêu con!
Cập nhật : 0:0 Thứ ba, 16/6/2020
Lượt đọc: 154

THÔNG BÁO Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh năm học 2020 – 2021 ( Kèm Kế hoạch số 02/KH-MN6 ngày 15/6/2020 của trường Mầm non 6 về kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh năm học 2020 – 2021)

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
Nội dung:
 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4
TRƯỜNG MẦM NON 6
                      Số: 13 / TB-MN6
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
             Quận 4, ngày 15  tháng 6  năm  2020
 
THÔNG BÁO
Huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh năm học 2020 – 2021
( Kèm Kế hoạch số  02/KH-MN6 ngày 15/6/2020 của trường Mầm non 6 về kế hoạch
huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh năm học 2020 – 2021)
 
1. Độ tuổi tuyển sinh:
Nhóm lớp – Độ tuổi  
Số học sinh tuyển mới
 năm học 2020 - 2021
Ghi chú
Lớp Nhà trẻ 19-24 th́ng  
Sinh từ 9/2018 đến  2/2019
20   
Lớp Nhà trẻ 25-36 th́ng
Sinh từ 1/2018 đến  8/2018
21   
Lớp Mầm (3 - 4 tuổi)
Năm sinh 2017
2   
Lớp Chồi (4 - 5 tuổi)
Năm sinh 2016
6   
Lớp Ĺ (5 - 6 tuổi)
Năm sinh 2015
5   
TỔNG CỘNG  54   
 
2. Thời gian tuyển sinh    
Thời gian tuyển
Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ
Đối tượng tuyển  Hạn chót
hoàn tất hồ
sơ nộp về
trường
Ghi chú
Đợt 1:  
Từ ngày 01/7/2019 đến
hết ngày 03/7/2020  
 
- Trẻ 5 tuổi (sinh năm 2015) thuộc
hộ khẩu thường trú tại Phường 6
và Phường 5
-  Trẻ Mẫu gío (sinh năm 2016
đến năm 2017)  thuộc  hộ khẩu
thường trú tại Phường 6 và
Ngày
06/7/2020
Trường có
thể kết
thúc sớm
hơn kế
hoạch khi
trường đã  
Phường 5
 
tuyển đủ
chỉ tiêu.
Đợt 2:  
Từ ngày 06/7/2019 đến
hết ngày 09/7/2020  
 
 
Trẻ Nhà trẻ ( sinh từ th́ng 1/2018
đến th́ng  2/2019)  thuộc  hộ khẩu
thường trú tại Phường 6 và
Phường 5
Ngày
13/7/2020
Đợt 3
Từ ngày 10/7 đến hết
ngày 13/7/2020.  
Trẻ có hộ khẩu thường trú tại
phường 8, 9, 10, 12  (nếu còn chỉ
tiêu)
Ngày
15/7/2020
Đợt 4
Từ ngày 13/7 đến hết
ngày 15/7/2020.
Trẻ có hộ khẩu tạm trú thuộc
Phường 6 và Phường 5  (nếu còn
chỉ tiêu)
Ngày
17/7/2020.
Lưu ý: Phụ huynh không nộp hồ sơ đúng hạn quy định mà không báo nhà trường
thì xem như bé không đăng ký học. Nhà trường sẽ tuyển tiếp bé khác.
3. Trường hợp phụ huynh có nhu cầu mà trường Mầm non 6 hết chỉ tiêu.
- Phụ huynh liên hệ đăng ký cho bé học tại ćc trường kh́c trong cụm 2  
+ Trường Công lập: Mầm Non 8, Mầm non 9, Mầm non 10, Mầm non 12, Mầm
non Sao Mai 12.
+ Tư thục: Mầm non Thiên Thần Nhỏ, Nhóm trẻ Tuổi Ngọc, Lớp mẫu gío
Thiên Thần.
4. Nơi đăng kí và nộp hồ sơ nhập học:  
- Trường Mầm non 6 – Địa chỉ: 18 Đường số 2 – Phường 6 – Quận 4
5. Một số lưu ý khi phụ huynh đến xin đơn nhập học:
- Dẫn bé đến cùng khi đến đăng kí nhập học.
- Mang theo hộ khẩu thường trú bảng chính + khai sanh của bé .
6. Hồ sơ tuyển sinh:  
a. Nhà trường phát hành:
1-  Đơn xin nhập học.  
2-  Phiếu kh́m sức khỏe trẻ.
3-  Phiếu điều tra đặc điểm tâm lý.
b.  Phụ huynh nộp bổ sung:
4-  Bản sao giấy khai sinh.  
5-  Bản sao hộ khẩu trẻ và cha mẹ
6-  Thẻ bảo hiểm y tế (photo)
7-  Hồ sơ kh́c ( nếu có): giấy x́c nhận khuyết tật, mã số hộ nghèo, cận nghèo..
7. Thông báo:  
- Ćc bé đang học tại trường Mầm non 6 năm học 2019-2020 đến trường đăng
kí nhập học năm học mới cho ćc bé từ ngày 10/6 đến hết ngày 20/6/2020 ( theo đơn
của trường đã ph́t).
- Nếu sau thời gian quy định trên phụ huynh không đến đăng ký cho ćc bé thì
xem như bé không học tiếp tại trường năm học 2020-2021. Nhà trường sẽ tuyển sinh
học sinh mới thay thế.  
- Từ ngày 20/7/2020 đến 31/7/2020 nhà trường công bố danh śch tuyển sinh.
- Từ ngày  17/8/2020 nhà trường công bố danh śch  xếp lớp năm học 2020-
2021 cho học sinh cũ và mới.
- Từ ngày 17/8/2020 thông b́o chuẩn bị năm học mới. Mọi thắc mắc, yêu cầu
của phụ huynh sẽ được nhà trường giải quyết trong thời gian này.
- Ngày 18/8/2020 lúc 8g30 nhà trường tổ chức họp phụ huynh ćc bé mới được
tuyển sinh năm 2020-2021 để triển khai một số nội dung về hoạt động và phổ biến nội
quy nhà trường.   
- Phụ huynh xem văn bản về việc thực hiện chính śch miễn giảm học phí, hỗ
trợ tiền ăn trưa và chi phí học tập cho ćc bé. Nếu bé trong đối tượng được miễn giảm
thì phụ huynh liên hệ  làm hồ sơ tại văn phòng trường.
 
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                        Đã ký
- Phòng GD Q4;  
- UBND phường 5,6;                          Lê Phương Trinh
- Bảng tin, trang wed trường
- Lưu VT./.         
 
 

87