Yêu thương trẻ, như mẹ yêu con!
Thứ ba, 25/5/2021, 9:55
Lượt đọc: 107

HÌNH ẢNH CỦA BÉ TẠI TRƯỜNG MẦM NON 6 NĂM HỌC 2020 - 2021

TRONG NĂM HỌC 2020-2021, VỚI SỰ NỔ LỰC CỦA TẬP THỂ CB-GV-NV NHÀ TRƯỜNG ĐÃ TỪNG BƯỚC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC, ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM VÀO XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐỘNG CHO TRẺ. THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI, HỘI THI, HOẠT ĐỘNG THAM QUAN DÃ NGOẠI, HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC CỦA CÁC CÔ CÁC BÉ , QUA ĐÓ, NHÀ TRƯỜNG ĐÃ GIÚP TRẺ ĐƯỢC PHÁT TRIỂN MỘT CÁCH TOÀN DIỆN. ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU CỦA TRẺ, CỦA PHỤ HUYNH VÀ CỦA XÃ HỘI. VỚI NỀN TẢNG CỦA NĂM HỌC NÀY, TRƯỜNG MẦM NON 6 SẼ TIẾP TỤC PHÁT HUY VÀ CẢI TIẾN TRONG NĂM HỌC MỚI.

Tác giả: THUYTRAN
Nguồn tin: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163