Yêu thương trẻ, như mẹ yêu con!

Điạ chỉ: F 14 Cư Xá Vĩnh Hội

Điện thoại: 38262704

Email: F 14 Cư Xá Vĩnh Hội Phường 5- Q4

Mô tả: Quản lý Chung, Quản lý chăm sóc ND, quản lý CSGD

Hieu truong

Lê Phương Trinh
Lê Phương Trinh

Ngày sinh: 12/10/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02862873417

Điện thoại riêng: 0938104939

Email liên lạc: htmn6.122018@gmail.com

Pho Hieu truong

Hoàng Thị Định
Hoàng Thị Định

Ngày sinh: 19/7/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02862873417

Điện thoại riêng: 0932134132

Email liên lạc: htdinh197@gmail.com