Yêu thương trẻ, như mẹ yêu con!

Điạ chỉ: số 18 đường 12A P.6 Q.4

Điện thoại: 028.62873417

Email: c0mn6q4.tphcm@moet.edu.vn

Mô tả: Quản lý Chung, Quản lý chăm sóc nuôi dưỡng, quản lý chăm sóc giáo dục

Hiệu trưởng

Lê Phương Trinh
Lê Phương Trinh

Ngày sinh: 12/10/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 028.62873417

Điện thoại riêng: 0938104939

Email liên lạc: htmn6.122018@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Hoàng Thị Định
Hoàng Thị Định

Ngày sinh: 19/7/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02862873417

Điện thoại riêng: 0932134132

Email liên lạc: htdinh197@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích