Yêu thương trẻ, như mẹ yêu con!
Thứ ba, 11/1/2022, 8:4
Lượt đọc: 19

Lễ kết nạp đảng viên

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng". Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng. Trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện của quần chúng ưu tú. Hôm nay chi bộ Mầm Non long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Bùi Kim Thoa.

Tác giả: Hayen

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163